torsdag 7 juni 2012

Vågor

Att starta var det svåraste idag, alla låg och skavde runt på 700-1000m i timmavis. Plötsligt såg vi några som inte kurvade men var mycket högre än alla andra. Våg! Efter lite experimenterande fick vi anslutning och kunde stiga upp till FL 115, högsta tillåtna över Vinon. Fort gick det inte, som bäst 1.5 m/s men tiden före starten räknas ju inte. Tack vare höjden kom vi över de första höga kammarna norrut och fick anslutning till en starkare våg halvvägs på första benet.
Första, andra och halva tredje benet gick helt i våg, sedan blev bergen så höga och termiken så stark att det verkade som att vågorna inte kunde bildas. Med 50 km/h vind blev luften milt sagt livlig på fel sida bergen, vi lärde oss snabbt att undvika de sidorna. Sista brytpunkten rundades och två rätta sidor senare  var vi på 3000m (MSL) och 10 mil hemifrån och med 50 km/h rak motvind. Ingen termik i sikte söderut men nu började vågorna organisera sig igen.
Någorlunda snabbt upp till 4000m och så återstod bara att tugga i sig en Snickers och glida hem. Snickers, laddad med syre...

Segraren flög i 122 men de flesta åstadkom 80-90. 83km/h för vår del och en sjätte plats. Hyggligt för ett par slättflygare men framför allt en fantastisk flygning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar