söndag 13 januari 2013

Tjäle är användbart

Säsongstart, eller snarare vice säsongstart, här är det Almir som gör andra flygningen för året.
Styrelsemöte, syjunta, fika, lunch m.m.
Begrundan av ASK 21. Andra bilder i kameran visade förvisso att fler flitiga flygare men saknade geometriskt och filosofiskt djup och segelflyg är ju i mångt och mycket en estetisk verksamhet.
Nära ögat! Elektriska värmeelement ska inte täckas över ty då ökar de i temperatur tills effekten in blir lika med effekten ut eller något börjar brinna eller smälter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar