måndag 5 december 2011

Less Is More

Söndagen gick nedskalningens tecken. Ett par glada tyskar hämtade UNS som framledes kommer att flyga över Bamberg. Eder sk. bloggare blev därmed med ett mer rimligt antal flygplan. Rent estetiskt är det förstås en stor förlust för svenskt segelflyg för vackrare plan än en 22:a finns inte.

Resten av väggen mellan f.d. Hundrummet och Pökrummet överlevde inte söndagen. Under en kort period var tanken att spara halva väggen för att få längre arbetsbänkar och mer yta att hänga verktyg på men verkligheten i form av Janusens vingar som är 9.45m långa. För att kunna jobba bekvämt runt dessa måste väggen väck.

Arbetet med flygplanen gick också framåt, Peter, Odd och Jonathan pysslade med Grob och Janus. Anders J dök också upp och engagerade sig i vår avgrävda telefonkabel.

En egen fågelsjö i norra banändan blev resultatet av lördagens regnande. De nya dikena fungerade dock bra och många liter per sekund försvann ut i Säveån. Vad som saknas är att ansluta vissa surhålor till dräneringen och/eller att fylla ut svackor så att ytvattnet kan rinna av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar